Многоходов ръчен клапан с керамична основа серия М88

Многоходов ръчен клапан с керамична основа серия М88

Предназначен за ръчно превключване на работа на филтрите за обезжелезяване, пясъчни филтри и филтри активен въглен. Препоръчва се да се използва за  копруси с диаметър от 14 " до 21 ".

Работните елементи на клапана са две полирани керамични пластини с висока твърдост (HRA ≥ 85) и гладкост ≤0,0003мм/0,3мкм на
повърхностния слой В зависимост от положението на пластините са възможни три режима на работа: филтриране , обратна и
права промивка.

Предимствата на клапана
- Възможност за монтаж на клапана върху филтърната колона и извън нея.
- Продължителен срок на работа.
Благодарение на високоустойчивите керамични повърхности на работните елементи..
- Предотвратяване на теч
Благодарение на висока гладкост на повърхността на керамичните пластини разстоянието между тях е много малко,което изключва възможност за теч.
- Лесна работа
Грапавината на работните повърхности е много малка и при промяна на позициите на регенерацията не се изискват значителни усилия.
- Иновационен дизайн
- Нов керамичен материал,превключване между циклите с завъртане на ръкохватка, високо ниво на обратната промивка

Спецификация
Максимално работно налягане: 8 бар
Температура: ≤ 80°С
Присъединителни размери (вход/изход/дренаж): 2" вътрешна резба.
Дренаж – 1,5" вътрешна резба.
Диаметър на горния отвор на колоната: 4"
Диаметър на дистрибуторната тръба: 1.5"
Тегло : 2.0 кг
Пропусквателна способност: 10 м3/час

Инструкция
Завъртане на ръкохватката се допуска само при отсъствие на налягането в системата. При присъединяване е необходимо да се направят байпасните кранове, както и кран за
намаляване на налягането.