Дозаторните помпи, произведени от ProMinent® (Германия)

 Дозаторните помпи, произведени от ProMinent® (Германия)

Названието ProMinent® по целия свят се асоциира с прогресивна дозираща технология. Преди всичко това са  електромагнитните помпи-дозатори от сериите Beta® и gamma L, серията помпи за дозиране на микроколичества micro g5, помпите взривобезопасно изпълнение от серията EXtronic, електромеханичните помпи от сериите Alpha, Sigma, Meta, Hydro и Macro, серията измервателна и регулираща апаратура Dulcometer® и датчиците Dulcotest®, установки за получаване и дозиране на хлорен диоксид и озон. 

Названието ProMinent® по цял свят се асоциира с прогресивна дозираща технология. Преди всичко това са  електромагнитните помпи-дозатори от сериите Beta® и gamma L, серията помпи за дозиране на микроколичества micro g5, помпите взривобезопасно изпълнение от серията EXtronic, електромеханичните помпи от сериите Alpha, Sigma, Meta, Hydro и Macro, серията измервателна и регулираща апаратура Dulcometer® и датчиците Dulcotest®.

Едни от последните разработки на фирмата са установките за получаване и дозиране на хлорен диоксид и озон.

Alpha е търговската марка на серията електромеханични дозиращи помпи за  решаване на най-елементарните задачи на дозирането.

Особености на помпите от серия Alpha:

Лесно управление

Лек контрол

Постоянна скорост на дозиране (ход/мин)

Регулировка на дължината на работния ход в границите от 0 до 100 % със стъпка 10 %

Модулно изпълнение

Два типа използвани материали

Три типови размера дозиращи глави

Дълготраен, издръжлив на удари корпус

Оптимални хидравлични характеристики

Възможност за ръчно отвеждане на газа от работния обем на помпата

Технически характеристики 

Тип на помпата

Alpha

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

бара

л/ч

ALPb 1001

10

1,2

5

1,3

30

3

ALPb 1002

10

2,4

5

2,6

58

3

ALPb 1003

10

3,5

5

3,8

88

3

ALPb 0804

7,5

4,0

4

4,4

30

3

ALPb 0808

7,5

8,0

4

8,5

58

3

ALPb 0612

5,5

12,0

3

12,7

88

3

ALPb 0419

4,0

18,5

2

19,8

128

3

Материали, контактуващи с препомпваната течност 

Маркировка на помпата

Дозираща глава

Щуцери на линията засмукване/нагнетяване

Уплътнения

Сачма на  обратния клапан

PP1

Полипропилен

Полипропилен

ЭПДМ

Керамика

PP2

Полипропилен

Полипропилен

ФПМ (Viton А)

Керамика

PP3

Полипропилен

Полипропилен

ФПМ (Viton В)

Керамика

NP3

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton В)

Керамика

NP6

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton)

Керамика


Beta е търговската марка на серията електромагнитни дозиращи помпи с микропроцесорно управление.

Особености на помпите от серия Beta:

Универсалност

Лесно управление

Лек контрол

Стабилност на работата при падове на напрежението от 90 до 253 В

Модулно изпълнение

Дълготраен, издръжлив на удари корпус

Оптимални хидравлични характеристики

Висока максимална честота на дозиране

Електронно ограничаване на развиваното налягане

Възможност за ръчно и автоматично отвеждане на газа от работния обем на помпата

Работа в ръчен режим или от външен управляващ сигнал 

Технически характеристики на моделите без отвеждане на газа и с ръчно отвеждане на газа

Тип на помпата Beta

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

бара

л/ч

мл/ход

BT4a 1000

10

0,69

0,06

5

0,75

0,07

180

2,9 – 3,6

BT4a 1601

16

1,1

0,10

8

1,5

0,14

180

2,9 – 3,6

BT4a 1602

16

2,2

0,20

8

2,7

0,25

180

2,9 – 3,6

BT4a 1005

10

5,0

0,46

5

5,5

0,51

180

3,1 – 3,9

BT4a 0708

7

7,7

0,71

3,5

9,9

0,92

180

3,1 – 3,9

BT4a 0413

4

13,0

1,20

2

16,4

1,52

180

3,1 – 3,9

BT4a 0220

2

20,4

1,88

1

22,0

2,04

180

3,3 – 4,4

BT5a 1605

16

4,7

0,44

8

5,2

0,48

180

4,5 – 5,3

BT5a 1008

10

7,8

0,72

5

8,6

0,80

180

4,5 – 5,3

BT5a 0713

7

12,3

1,13

3,5

13,6

1,26

180

4,5 – 5,3

BT5a 0420

4

18,0

1,67

2

19,8

1,83

180

4,7 – 5,8

BT5a 0232

2

31,8

2,94

1

35,0

3,24

180

5,1 – 6,6

Технически характеристики на моделите с автоматично отвеждане на газа

Тип на помпата

Beta

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

бара

л/ч

мл/ход

BT4a 1601

16

0,59

0,06

8

0,78

0,07

180

2,9 – 3,6

BT4a 1602

16

1,4

0,13

8

1,7

0,16

180

2,9 – 3,6

BT4a 1005

10

3,6

0,33

5

4,0

0,37

180

3,1 – 3,9

BT4a 0708

7

6,6

0,61

3,5

7,5

0,69

180

3,1 – 3,9

BT4a 0413

4

10,8

1,00

2

12,6

1,17

180

3,1 – 3,9

BT4a 0220

2

16,2

1,50

1

18,0

1,67

180

3,3 – 4,4

BT5a 1605

16

3,3

0,31

8

3,8

0,35

180

4,5 – 5,3

BT5a 1008

10

6,3

0,58

5

7,5

0,69

180

4,5 – 5,3

BT5a 0713

7

10,5

0,97

3,5

12,3

1,14

180

4,5 – 5,3

BT5a 0420

4

15,6

1,44

2

17,4

1,61

180

4,7 – 5,8

Материали, контактуващи с препомпваната течност 

Маркировка на помпата

Дозираща глава

Щуцери на линията засмукване/нагнетяване

Уплътнения

Сачма на  обратния клапан

PPE

Полипропилен

Полипропилен

EПДМ

Керамика

PPB

Полипропилен

Полипропилен

ФПМ (Viton)

Керамика

PCE

ПВХ

ПВХ

EПДМ

Керамика

PCB

ПВХ

ПВХ

ФПМ (Viton)

Керамика

NPE

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

EПДМ

Керамика

NPB

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton)

Керамика

PVT

ПВДФ

ПВДФ

ПТФE

Керамика

TTT

ПТФE / въглеродно влакно

ПТФE / въглеродно влакно

ПТФE

Керамика

SST

Неръждаема стомана 1.4404

Неръждаема стомана 1.4404

ПТФE

Керамика

Gamma е търговската марка на серията електромагнитни дозиращи помпи с микропроцесорно управление.

Особености на помпите от серия Gamma:

Дисплей с течни кристали

Ясен, леснодостъпен интерфейс

Пресмятане на работната скорост (ход/мин) в дозиран обем (л/ч)

Калибриране на дозирането

Стабилна работа при падове на напрежението от 90 до 253 В

Оптимални хидравлически характеристики

Висока максимална честота на дозиране

Програмиране на реализираното налягане

Възможност за ръчно и автоматично отвеждане на газа от работния обем на помпата

Работни режими:

Ръчен

От аналогов сигнала 4 - 20 мА

От импулсен разходомер за вода

"Доза" (определено количество за определен интервал от време)

По сигнал от таймер

Пулс-контрол

Възможност за свързване към компютър (букса RS 465)

Технически характеристики на моделите без отвеждане на газа и с ръчно отвеждане на газа 

Тип на помпата Gamma L

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

бара

л/ч

мл/ход

GALa 1000

10

0,69

0,06

5

0,75

0,07

180

2,9 – 3,6

GALa 1601

16

1,1

0,10

8

1,5

0,14

180

2,9 – 3,6

GALa 1602

16

2,2

0,20

8

2,7

0,25

180

2,9 – 3,6

GALa 1005

10

5,0

0,46

5

5,5

0,51

180

3,1 – 3,9

GALa 0708

7

7,7

0,71

3,5

9,9

0,92

180

3,1 – 3,9

GALa 0413

4

13,0

1,20

2

16,4

1,52

180

3,1 – 3,9

GALa 0220

2

20,4

1,88

1

22,0

2,04

180

3,3 – 4,4

GALa 1605

16

4,7

0,44

8

5,2

0,48

180

4,5 – 5,3

GALa 1008

10

7,8

0,72

5

8,6

0,80

180

4,5 – 5,3

GALa 0713

7

12,3

1,13

3,5

13,6

1,26

180

4,5 – 5,3

GALa 0420

4

18,0

1,67

2

19,8

1,83

180

4,7 – 5,8

GALa 0232

2

31,8

2,94

1

35,0

3,24

180

5,1 – 6,6

Технически характеристики на моделите с автоматично отвеждане на газа

Тип на помпата Gamma L

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

бара

л/ч

мл/ход

GALa 1601

16

0,59

0,06

8

0,78

0,07

180

2,9 – 3,6

GALa 1602

16

1,4

0,13

8

1,7

0,16

180

2,9 – 3,6

GALa 1005

10

3,6

0,33

5

4,0

0,37

180

3,1 – 3,9

GALa 0708

7

6,6

0,61

3,5

7,5

0,69

180

3,1 – 3,9

GALa 0413

4

10,8

1,00

2

12,6

1,17

180

3,1 – 3,9

GALa 0220

2

16,2

1,50

1

18,0

1,67

180

3,3 – 4,4

GALa 1605

16

3,3

0,31

8

3,8

0,35

180

4,5 – 5,3

GALa 1008

10

6,3

0,58

5

7,5

0,69

180

4,5 – 5,3

GALa 0713

7

10,5

0,97

3,5

12,3

1,14

180

4,5 – 5,3

GALa 0420

4

15,6

1,44

2

17,4

1,61

180

4,7 – 5,8

Материали, контактуващи с препомпваната течност

Маркировка на помпата

Дозираща глава

Щутцери на линията засмукване/нагнетяване

Уплътнения

Сачма на  обратния клапан

PPE

Полипропилен

Полипропилен

EПДМ

Керамика

PPB

Полипропилен

Полипропилен

ФПМ (Viton)

Керамика

PCE

ПВХ

ПВХ

EПДМ

Керамика

PCB

ПВХ

ПВХ

ФПМ (Viton)

Керамика

NPE

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

EПДМ

Керамика

NPB

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton)

Керамика

PVT

ПВДФ

ПВДФ

ПТФE

Керамика

TTT

ПТФE / въглеродно влакно

ПТФE / въглеродно влакно

ПТФE

Керамика

SST

Неръждаема стомана 1.4404

Неръждаема стомана 1.4404

ПТФE

Керамика

Micro g/5 е търговската марка на серията електромагнитни дозиращи помпи с микропроцесорно управление, създадена специално за  дозиране на микроколичества.

Особености на помпите от серия g/5:

Дисплей с течни кристали

Ясен, леснодостъпен интерфейс

Пресмятане на работната скорост (ход/мин) в дозиран обем (л/ч)

Калибриране на дозирането

Висока точност на дозиране (< +/- 0,5 %)

Оптимални хидравлични характеристики

Работни режими:

Ръчен

От аналогов сигнала 4 - 20 мА

От импулсен разходомер за вода

"Доза" (определено количество за определен интервал от време)

По сигнал от таймер

Пулс-контрол 

Технически характеристики на моделите без отвеждане на газа и с ръчно отвеждане на газа 

Тип на помпата micro g/5

Максимално налягане,

бара

Дебит, мл/ч

Впръскван обем, мкл/ход

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

MG5a 400150

40

0,06 – 150

1 – 50

0 – 50

5,6 – 5,9

MG5a 180600

18

0,24 – 600

4 – 200

0 – 50

5,6 – 5,9

MG5a 061500

6

0,60 – 1500

10 – 500

0 – 50

5,6 – 5,9

Материали, контактуващи с препомпваната течност

Маркировка на помпата

Дозираща глава

Щуцери на линията засмукване / нагнетяване

Уплътнения на плунжера

Сачма на  обратния клапан

TTT

ПТФЕ / въглеродно влакно

ПТФЕ / въглеродно влакно

ПТФЕ

Керамика

SST

Неръждаема стомана 1.4404

Неръждаема стомана 1.4404

ПТФЕ

Керамика

EXtronic е търговската марка на серията електромагнитни дозиращи помпи с микропроцесорно управление.

Особености на помпите от серия EXtronic:

Взривобезопасно изпълнение (EXBa E)

Изпълнение за обгазени участъци (EXBa S)

Корпус за високо налягане (по европейска норма EN 50014 / 50018)

Букси за въвеждане на управляващи сигнали в съответствие с европейските норми EN 50020

Напрежение в електрическата мрежа до 500 В

Автоматическа адаптация към честотата на тока в електрическата мрежа

Възможност за ръчно и автоматично отвеждане на газа от работния обем на помпата

Работа в ръчен режим или от външен управляващ сигнал (импулсен датчик или аналогов сигнал)

Регулиране в широки диапазони 

Технически характеристики 

Тип на помпата EXBa

Дебит при максимално противоналягане

Дебит при средно противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

бара

л/ч

мл/ход

EXBa 1000

10

0,23

0,032

5

0,3

0,042

120

12 – 16

EXBa 1601

16

1,0

0,14

8

1,3

0,18

120

12 – 16

EXBa 1201

12

1,7

0,23

6

2,0

0,28

120

12 – 16

EXBa 0803

8

3,7

0,51

4

3,9

0,54

120

12 – 16

EXBa 1002

10

2,3

0,31

5

2,7

0,38

120

12 – 16

EXBa 0308

3

8,6

1,20

1,5

10,3

1,43

120

12 – 16

EXBa 2502

25

2,0

0,28

20

2,2

0,31

120

13 – 17

EXBa 1006

10

6,0

0,83

5

7,2

1,00

120

13 – 17

EXBa 0613

6

13,1

1,82

3

14,9

2,07

120

13 – 17

EXBa 0417

3,5

17,4

2,42

2

17,9

2,49

120

13 – 17

EXBa 2505

25

4,2

0,64

20

4,8

0,73

110

16 – 20

EXBa 1310

13

10,5

1,59

6

11,9

1,80

110

16 – 20

EXBa 0814

8

14,0

2,12

4

15,4

2,33

110

16 – 20

EXBa 0430

3,5

27,0

4,09

2

29,5

4,47

110

16 – 20

EXBa 0260

1,5

60,0

9,09

-

-

-

110

16 – 20

Материали, контактуващи с препомпваната течност

Маркировка на помпата

Дозираща глава

Щуцери на линията засмукване/нагнетяване

Уплътнения

Сачма на  обратния клапан

PP1

Полипропилен

Полипропилен

ЭПДМ

Керамика

PP4

Полипропилен

Полипропилен

ЭПДМ

Керамика

NP1

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton A)

Керамика

NSS

Акрил (оргстъкло)

ПВХ

ФПМ (Viton B)

Керамика

PS3

ПВХ

ПВХ

ПТФЕ

Керамика

TT1

ПТФЕ / въглеродно влакно

ПТФЕ / въглеродно влакно

ПТФЕ

Керамика

SS1 / SB1

Неръждаема стомана 1.4571

Неръждаема стомана 1.4571

ПТФЕ

Керамика

Sigma е търговската марка на серията електромеханични дозиращи помпи, състояща се от три серийни модела.

Електронният контрол на всичките помпи тип "Ca" е идентичен и аналогичен на контрола на помпите от серията Gamma, което облекчава обучението на обслужващия персонал.

Особености на помпите от серия Sigma:

Надеждност

Универсалност

Икономичност

Висока точност на дозиране (0,5 % за диафрагмената, 0,2 % за буталната)

Регулиране на хода в границите 0 – 100 %

Възможност за дозиране на силновискозни и адхезивни течности

Система с двойна мембрана

Вграден предпазителен клапан

Общ интерфейс за всички линии на помпите

Особености на базовата модификация на помпите от серия Sigma:

Широк избор на двигатели

Възможност за взривобезопасно изпълнение

Особености на помпите от серия Sigma с електронен контрол:

Режим Stop & Go (честотен вариатор на двигателя)

Дисплей с течни кристали

Пресмятане на работната скорост (ход/мин) в дозиран обем (л/ч)

Калибриране на дозирането

Стабилна работа при падове на напрежението от 90 до 253 В

Оптимални хидравлични характеристики

Работни режими:

Ръчен

От аналогов сигнала 4 - 20 мА

От импулсен разходомер за вода

"Доза" (определено количество за определен интервал от време)

По сигнал от таймер

Пулс-контрол

Възможност за свързване към компютър (букса RS 465)

Технически характеристики на диафрагмените помпи Sigma

Тип на помпата S1BaH, S1CaH

Дебит при максимално противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Присъединителни размери, G - DN

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

12017 PVT

10

17

4,0

73

3/4" / 10

9

12017 SST

12

17

4,0

73

3/4" / 10

12

12035 PVT

10

35

4,0

143

3/4" / 10

9

12035 SST

12

35

4,0

143

3/4" / 10

12

12050 PVT

10

50

4,0

200

3/4" / 10

9

12050 SST

10

50

4,0

200

3/4" / 10

12

10022 PVT

10

22

5,1

73

3/4" / 10

9

10022 SST

10

22

5,1

73

3/4" / 10

12

10044 PVT

10

44

5,1

143

3/4" / 10

9

10044 SST

10

44

5,1

143

3/4" / 10

12

07065 PVT

7

65

5,1

200

3/4" / 10

9

07065 SST

7

65

5,1

200

3/4" / 10

12

07042 PVT

7

42

9,7

73

1" / 15

9,5

07042 SST

7

42

9,7

73

1" / 15

13,5

04084 PVT

4

84

9,7

143

1" / 15

9,5

04084 SST

4

84

9,7

143

1" / 15

13,5

04120 PVT

4

120

9,7

200

1" / 15

9,5

04120 SST

4

120

9,7

200

1" / 15

13,5


Тип на помпата S2BaHM, S2CaHM

Дебит при максимално противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Присъединителни размери, G - DN

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

12050 PVT

10

50

11,4

73

1" / 15

15

12050 SST

12

48

11,4

73

1" / 15

20

12090 PVT

10

90

11,4

132

1" / 15

15

12090 SST

12

86

11,4

132

1" / 15

20

12130 PVT

10

130

10,9

198

1" / 15

15

12130 SST

12

125

10,9

198

1" / 15

20

07120 PVT

7

120

27,4

73

20

16

07120 SST

7

120

27,4

73

20

24

07220 PVT

7

220

27,4

132

20

16

07220 SST

7

220

27,4

132

20

24

04350 PVT

4

350

29,4

198

20

16

04350 SST

4

350

29,4

198

 

24


Тип на помпата S3BaH, S3CaH

Дебит при максимално противоналягане

Честота на хода,

ход/мин

Присъединителни размери, G - DN

Маса, кг

бара

л/ч

мл/ход

120145 PVT

10

145

31,5

72

1 1/2" – DN 25

22

120145 SST

12

145

31,5

72

1 1/2" – DN 25

26

120190 PVT

10

190

31,5

103

1 1/2" – DN 25

22

120190 SST

12

190

31,5

103

1 1/2" – DN 25

26

120270 PVT

10

270

31,5

144

1 1/2" – DN 25

22

120270 SST

12

270

31,5

144

1 1/2" – DN 25

26

120330 PVT*

10

330

31,5

180

1 1/2" – DN 25

22

120330 SST*

12

330

31,5

180

1 1/2" – DN 25

26

070410 PVT

7

410

95,1

72

2" – DN 32

24

070410 SST

7

410

95,1

72

2" – DN 32

29

070580 PVT

7

580

95,1

103

2" – DN 32

24

070580 SST

7

580

95,1

103

2" – DN 32

29

040830 PVT

4

830

95,1

144

2" – DN 32

24

040830 SST

4

830

95,1

144

2" – DN 32

29

041030 PVT*

4

1030

95,1

180

2" – DN 32

24

041030 SST*

4

1030

95,1

180

2" – DN 32

29

*Моделите са достъпни само в базово изпълнение. 

Материали, контактуващи с препомпваната течност

Маркировка на помпата

Дозираща глава, клапани

Щуцери на линията засмукване/нагнетяване

Уплътнения

Сачма на  обратния клапан

PVT

ПВДФ

ПВДФ

ПТФЕ

Керамика

SST

Неръждаема стомана 1.4581

Неръждаема стомана 1.4404 / 1.4571

ПТФЕ

Неръжд. стомана 1.4401